PROJEKTNI TIM

Tonka  Kavran (idejna začetnica i voditeljica projekta), Centar za kulturu Lopar

Ivana Matušan, Turistička zajednica Grada Raba

Marin Mušćo, Turistička zajednica Općine Lopar

Luka Perčinić, Turistička zajednica Grada Raba

Katarina Ribarić, Pučko otvoreno učilište Rab

 

STRUČNI SURADNICI

Ana Konestra, Institut za arheologiju

Ranko Starac, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

 

LOGOTIP I VIZUALNI IDENTITET PROJEKTA: Mladen Šćerbe

 

INTERPRETACIJSKE TABLE

Autori tekstova:

Paula Androić Gračanin: Prapovijesno naselje na rtu Kaštelina

Morana Čaušević Bully: Kasnoantički sklop na otočiću Lukovcu

Miljenko Jurković: Ostatci crkve sv. Ciprijana; Kamporska Kaštelina – od rimske vile do ranobizantske utvrde

Ana Konestra: Crkva Rođenja Blažene Djevice Marije; Oruđe i oružje najranijih žitelja otoka Raba; Rimska vila na rtu Zidine; Sv. Nikola na Sorinju – zavjetna crkva i pomorski putokaz; Brodolom na rtu Sorinj i trgovina morem; Rimsko naselje u uvali Podšilo; Plovidba i pomorski putovi rapskog arhipelaga;  Prapovijesni krajolik Fruge i Krune

Tihomir  Marjanac: Ležišta i kopovi boksita

Ranko  Starac: O Supetarskoj  Dragi; Crkva sv. Petra; Premužićeva staza; Suhozidne građevine; Visoravan Fruga; Zelena oaza ogrnuta plaštem legendi; O šumi Dundo; Crkva sv. Mavra; Jara – primjer srednjovjekovnoga gospodarskog sklopa; Crkvica sv. Pavla; Crkvica sv. Margarete u Kalifrontu; Vapnenice; Gradine i gomile

 

Lektura tekstova: Anita Pahljina (hrvatski jezik); prijevodi tekstova: Spes d.o.o. (engleski jezik), grafičko oblikovanje: Mladen Šćerbe; korektura: Tonka Kavran i Ana Konestra

 

MOBILNA APLIKACIJA

Scenarij za aplikaciju: Tonka Kavran; autorica tekstova: Tonka Kavran

Lektura tekstova: Anita Pahljina (hrvatski jezik); prijevodi i lektura tekstova: Gabrijela Ševerdija (engleski jezik); korektura: Tonka Kavran

Izvedba aplikacije: PokloniMe – obrt za usluge i trgovinu & Novena d.o.o.

 

WEB STRANICA

Tekstovi za web stranicu: Tonka Kavran i Ranko Starac; prijevodi tekstova: Gabrijela Ševerdija (engleski jezik), Adverbum d.o.o. (engleski, njemački i talijanski jezik)

Izvedba web stranice: 3-4-sad d.o.o.  za dizajn i usluge

 

VIDEO SPOT

Autori spota: Bojan Mucko & Tigro Mayo

Kamera, dron operator: Tigro Mayo; montaža: Bojan Mucko; glazba: Ivan Arnold; zahvale: Igor Crnković

 

ILUSTRACIJE: Maja Biondić

 

FOTOGRAFIJE I OSTALI  MATERIJALI NA INTERPRETACIJSKIM TABLAMA, U APLIKACIJI, NA WEB STRANICI I DR.

Paula Androić Gračanin, Marino Brzac, Morana Čaušević Bully, Danijel Frka, Antonio Ivčić, Miljenko Jurković, Ana  Konestra, Marija Kordić, Igor  Legac, Petar Lupić, Kristijan Mandić, Tihomir Marjanac, Luka Perčinić, Željko Poljak, Kamil  Rabiega, Ranko Starac, Mladen  Šćerbe, Goran Škofić, Darko Tršinar, Arheološki muzej u Splitu, Državni arhiv u Splitu, CZK Lopar, HAZU, Institut za arheologiju, Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru, Muzej antičkog stakla, POU Rab, PPMHP Rijeka, Solana Pag, Strossmayerova galerija starih majstora, Sveučilište u Zadru, TLO d.o.o., TZO Baške, TZG Raba, TZO Lopar, TZG Zadra

 

ZAHVALE

S. Badurina,  I. Barić, B. Belamarić, M. Dronjić, I. Isak, Đ. Jandrić, B. Pražić, M. Čaušević Bully, E. Grubišić, I. Guščić, I. Legac, Lj. Marjanac, T. Marjanac, G. Novotny, I. Olip, Ž. Poljak, K. Rac, I. Radić Rossi, A. Ribarić, M. Rizner, S. Sultana, B. Šuljić, D. Tršinar, Ž. Violić, F. Welc, T. Želimorski, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Arheološki muzej u Splitu, Arheološki muzej u Zadru, Bike klub Mag, Državni arhiv u Splitu, HAZU, HGSS, Hrvatsko šumarsko društvo, Hrvatske šume - Šumarija Rab, Institut za povijest umjetnosti, Konzervatorski odjel u Rijeci, Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru, Muzej antičkog stakla, Muzej Grada Crikvenice, Muzeji i galerije Konavala, NP Sjeverni Velebit, Planinarsko društvo Kamenjak  - Rab, Portal Rab danas, obitelj Andreškić, obitelj Franelić, obitelj Grce, obitelj Liović, obitelj Mišić, obitelj Pozder, obitelj Šimunić, Radio Rab,  Samostan sv. Bernardina Sijenskog u Kamporu, Samostan sv. Andrije u Rabu, Solana Pag, Solana Ston, Strossmayerova galerija starih majstora, Sveučilište u Zadru, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, TLM d.o.o., TZO Baške, TZG Zadra, Udruga BIOM, Župa sv. Petra Apostola S. Draga, Župa sv. Ivana Krstitelja Lopar, mještani otoka Raba

 

Rab, 2020.